لوگو شرکت زرلیف

شرکت الیاف زرلیف اصفهان

نگاهی به فرایند تولید الیاف پلی استر

در شرکت الیاف زرلیف اصفهان از روش ذوبریسی که یکی از سریع ترین و اقتصادی ترین روش های تولید الیاف است استفاده می شود .که به شرح ذیل می باشد :   

۱) مواد پلیمری بصورت جامد در قالب چیپس و پرک خریداری شده و پس از تائید آزمایشگاه، وارد سالن می شود

۲)مواد در کریستالایزر و درایر خشک شده و در اکسترودر به مذاب تبدیل می شوند..

۳)پس از جداسازی ناخالصی ها که می توانند سبب پارگی الیاف شوند،  مواد مذاب وارد رشته ساز شده و بعد از عبور از آن و خنک شدن به رشته لیف تبدیل می شود.

۴)درنهایت پس از عبور الیاف از مراحل کشش و غلطک ها و خشک شدن نهایی، در اندازه های مشخصی برش خورده و وارد بخش نهایی و بسته بندی می شوند .